Investujte do základního vzdělání vašeho dítěte

Každý rodič v Česku, začne dříve, či později řešit otázku vzdělání u svého dítěte.
Mnohdy to začíná už výběrem té správné mateřské školky, který ale bývá často omezen
nízkým počtem těchto zařízení a dále je výběr omezen i dojezdovou vzdáleností z bydliště.
Vezmou tedy za vděk tím, co se nabízí jako nejschůdnější varianta pro rodiče samotné, nikoliv však nejlepší pro jejich ratolest. S přestupem na základní školu vznikají nové šance.
 kuličkové počítadlo
V současné době navštěvuje státní základní školy 98% dětí. Možná že to Vaše, bude patřit ke zbylým dvěma procentům, kterým dopřejete vzdělání ve škole soukromé.
Ano, je zde na místě otázka školného, které není zanedbatelné a je třeba zvážit finanční situaci rodiny, ale na druhé straně stojí celá řada výhod, které soukromé školy nabízejí.
učitelka a žák
 
Školné závisí na mnoha faktorech a může zahrnovat částku od 4 000,- do 60 000,- korun za rok
 
—                 typ a zaměření školy
—                 schopnosti vedoucího managementu
—                 prezentace její činnosti směrem k veřejnosti
—                 lokalita, kde škola působí
 
Výhody, které tento typ vzdělávacího zařízení poskytuje, jsou nezanedbatelné
 
—                 malý počet dětí ve třídách
—                 individuální přístup k jednotlivým žákům ze strany učitele
—                 podpora žáka k týmové spolupráci
—                 úzká spolupráce s rodinou
—                 nabídka sociálních stipendií a slev školného na sourozence
 
Příkladem je tzv. Waldorfská škola, která je stále u rodičů ve velké oblibě a která klade důraz nejen na intelekt žáka, ale zároveň i na jeho manuální a umělecké vlohy. Rodiče mají umožněn přístup do pobíhajících hodin. Waldorfská škola je také úzce zaměřená na velmi brzkou výuku cizích jazyků a výměnné pobyty žáků, v rámci evropských škol tohoto typu.
 
Je tedy na našem zvážení, zda a za jakých podmínek budeme chtít zpřístupnit svým dětem to nejkvalitnější základní vzdělání, které je připraví k dalšímu studiu na středních a vysokých školách.