Jak mohou rodiče kontrolovat své děti pomocí internetu?

Internet lze označit za obrovskou platformu, jejíž konec se v dohledné době rozhodně nechystá. Přináší revoluční metody studia, vzdálené komunikace, sdílení a ventilování názorů i osobních preferencí, zaznamenávání zážitků a daleko více, nicméně jednou z jeho nejmarkantnějších výhod je výrazně snadnější kontakt mezi lidmi, a to tedy i členy jedné domácnosti. K čemu mohou být užitečné osobám starající se o nezletilé?dívání se na hodinky.jpg
První určitě počítejte s tím, že jakmile donutíte dospívajícího najet na jednu z těchto metod, může se mírně prolomit důvěra a projevit nesouhlas z jeho strany, avšak některé ze způsobů lze označit za těžko matoucí, neboť je velmi obtížné se je úspěšně pokusit obejít a z dlouhodobého hlediska naprosto neefektivní.
Jelikož mobilní telefon v dnešní době vlastní drtivá většina osob, kterým je umožněno pohybovat se venku na vlastní pěst, je u nich téměř stoprocentní, že jej nebudou dávat z ruky a přesouvat se na odlišné místo, než se nachází aktuální držitel. Proto pomocí automaticky snímané lokace chytrý asistent s velkou přesností určí polohu zařízení. Existují mnohé aplikace, které mají zabudovanou funkci zasílání těchto informací, ale také programy vytvořené přímo za tímto účelem.chlapec provádějící nebezpečnou aktivitu bez vědomí rodičů.jpg
Možnost zachytit video i fotografii širokého okolí se spolu s dovedností některých aplikací (například ukazující, zda a kdy byl přes kameru tentýž programu záznam skutečně pořízen) stává účinnou variantou ověření pravdivosti tvrzení mladistvých.
Kontrola se ale nemusí uskutečňovat jen v podobě přehledu o venkovních aktivitách a času stráveném mimo společnou domácnost. Dohled lze mít například nad spánkovým a krokovým režim, ale i statistikami určující, kolik času věnuje dotyčný konkrétním aplikacím a celkově své elektronice.
Pokud máte o své děti nadměrný strach, nebo se chcete ujistit o jejich pravdomluvnosti a využít schopnosti moderní výbavy, můžete být překvapeni, jak velkým a snadným pomocníkem se tyto tipy stanou.