Půjčovna dodávek Praha pro občasné akce typu stěhování a vyklízení bytů


Daň za pohodlí – poÄet automobilů v ÄŒeské republice neustále roste, v nÄ›kterých rodinách jsou k dispozici i dva nebo tÅ™i vozy, ovÅ¡em vlastnit auto je drahý Å¡pás. Náklady za povinné ruÄení, servisní zásahy, povinné technické prohlídky, dálniÄní známky, palivo a provozní kapaliny, pneumatiky a další skryté položky naskoÄí za rok na pÄ›kných pár desítek tisíc. Jestliže máte dostateÄnÄ› vysoký příjem, pak to nemusí pÅ™edstavovat problém, zvláštÄ›, užíváte-li vůz k podnikání Äi k cestování do zamÄ›stnání ze vzdálenÄ›jších míst. V životÄ› jsou ovÅ¡em situace, kdy se vyplácí vozidlo nevlastnit a využívat jeho pronájmu.

veÄerní provoz

StÄ›hování a pÅ™evoz vÄ›cí – stává se, že potÅ™ebujete pÅ™evézt skříň, postel, vyhodit starý koberec, vyklidit sklep nebo půdu, pÅ™estÄ›hovat se na kratší vzdálenost. Nábytek a vÄ›tší spotÅ™ebiÄe do auta nenacpete a musíte mít alespoň tažné zařízení, kam pÅ™ipojíte přívÄ›sný vozík. Vozík se ovÅ¡em dá pronajmout a stejnÄ› tak i vÄ›tší pÅ™epravní dodávka.

Vůz z půjÄovny dodávek Praha Pujcovna-praha9.cz si hravÄ› poradí s takovými pÅ™edmÄ›ty, a pokud jste opatrní a nezpůsobíte pronajímateli žádnou Å¡kodu na vozidle, pak vás to vyjde finanÄnÄ› velmi levnÄ›. Odpadají vÅ¡echny ty provozní náklady, kdybyste ji museli vlastnit, a pro obÄasné úÄely stÄ›hování a pÅ™evážení vÄ›cí neexistuje lepší volba. Vyplatí se vozidlo pÅ™ebírat ve dvou lidech, pořídit fotografie a peÄlivÄ› si proÄíst nájemní smlouvu. Možné je i zajiÅ¡tÄ›ní vozidla s profesionálním Å™idiÄem.

auta na dálnici

Nezapomínejte na pojištění

Vozidla z autopůjÄoven jsou dobÅ™e pojiÅ¡tÄ›ná, ale výhodnÄ› pro jejich majitele, nikoli pro nájemce. DoporuÄujeme ve vaÅ¡em zájmu zajistit si vlastní pojiÅ¡tÄ›ní pro případ poÅ¡kození vozidla, až na nÄ›které výjimky vám pojiÅ¡Å¥ovna po nahlášení případné pojistné události Äástku za opravu vozidla uhradí. PochopitelnÄ› musíte dodržet ustanovení pojistné smlouvy, tedy napÅ™. žádný alkohol za volantem a podobné závažné pÅ™estupky.