S ukládáním elektřiny pomůže gravitace

Jak získat a uložit elektrickou energii pro budoucí využití. To je problém, s nímž se lidstvo s přestávkami potýká už od dávného starověku. Zatímco naši předkové vyráběli elektřinu pomocí chemické reakce mědi a železa ve velikých elektrolytem naplněných hliněných nádobách, dnešní vědci vymýšlejí způsob, jak k získání energie využít základní přírodní síly.
Způsobů, jak uložit přebytek elektřiny ze sítě pro pozdější využití, vzniká v současnosti nepřeberné množství. Od pokusů o ukládání do běžných autobaterií, přes obří setrvačníkovou „káču“ umístěnou ve vakuu, až po akumulaci v podobě tepla do lávových kamenů. Všechny tyto způsoby snad mají cosi do sebe, nicméně jedno mají společné: jsou příliš komplikované, a proto drahé.
uhelný důl
Klíčem je gravitace
S řešením přišlo paralelně hned několik společností, které s jistou obměnou představily shodný koncept ukládání elektrické energie pomocí gravitační síly Země.
Tento koncept ve skutečnosti není ničím dosud nevídaným, na tomto principu pracují již téměř sto let přečerpávací vodní elektrárny. Na vyvýšené plošině se nachází jezero plné vody. Pod plošinou je dolní prázdná nádrž. Působením gravitace steče voda potrubím z horního jezera do dolního, přičemž roztáčí masivní turbínu, která vyrábí elektřinu.
Technologicky jednoduché a elegantní řešení, až na to, že je potřeba dvou rozlehlých jezer, obří masa vody a k tomu vybudovat vyvýšenou plošinu. Takže zatraceně drahé.
potrubí hydroelektrárny
Místo vody závaží
S řešením přišla společnost Gravitricity z Edinburghu, která koncem října 2019 zveřejnila svůj koncept zásobárny elektrické energie, využívající mechaniku podobnou závaží na starých pendlovkách, kde poháněla hodinový strojek. Skotští inženýři plánují pro naprostou minimalizaci nákladů využít za tímto účelem staré opuštěné důlní šachty.
Do nich chtějí konstruktéři nainstalovat obří naviják a závěsné závaží. V případě přebytku energie v síti se navijákem zvedne závaží do horní části šachty, pro její znovuzískání se pak závaží volně spustí silou gravitace dolů. Pomocí turbín, na něž je mechanismus napojen, pak pohyb závaží vytvoří elektřinu, kterou pošle do sítě. V bývalých dolech by pak šlo využít až 24 závaží o celkové váze 12 tisíc tun, která by v případě souběžného použití mohla zásobovat až 63 tisíc domácností po dobu jedné hodiny.