Chtějte to, na co máte ze zákona nárok

Celkem často se stává, že pojišťovna vyplatí svému klientovi za úraz mnohem menší odškodné, než na které má nárok. Platí to pochopitelně i u úrazu pracovního. Pracovní úraz a s ním mnohdy spojené trvalé následky úrazu, jsou hodnoceny pomocí bodového systému, přičemž hodnota jednoho bodu je 250.- Kč. Pokud chcete mít jistotu, že jste dostali vše, nač máte ze zákona nárok, pak bude nutné kontaktovat soudního znalce a využít právního zastoupení.

zranění

 • Trvalé následky po pracovním úrazu se hodnotí většinou až po uplynutí jednoho roku.
 • V té době je totiž už zpravidla zřejmé, že současný zdravotní stav poškozeného bude trvalý.
 • Jsou ukončeny tedy veškeré léčebné procesy a rehabilitace.

O možnosti vyhodnotit trvalé následky rozhoduje ošetřující lékař.

 • Při hodnocení se bude přihlížet na vliv změny zdravotního stavu na výkon dosavadního povolání nebo přípravu na povolání i na další vzdělávání a následné možnosti uplatnění.

Při změně zdravotního stavu se případ přehodnotí

Rozhodně není výjimkou, pokud se postupem času zdravotní stav poškozeného zhorší, a tudíž je jasné, že má nárok na další kompenzaci. V tomto případě se provede nové hodnocení ztížení společenského uplatnění. Dříve přiznaná hodnocení se od nového odečítají.

ošetření

 • Při posuzování ztížení společenského uplatnění se přihlíží k několika parametrům.
 • Patří sem
  1. věk poškozeného
  2. možnost dalšího pracovního zařazení
  3. dopad následků úrazu na soukromý život
  4. dopad na sociální postavení
  5. psychická újma
  6. ztráta sexuálních funkcí.

I v zákoníku práce je řečeno, že je možné prostřednictvím soudu výši odškodného zvýšit. Je však nutné použít soudní cestu. Obraťte se tedy se svými pochybnostmi o správnosti výsledku hodnocení na odborníky, kteří spolupracují se soudními znalci z oboru lékařství a s advokátní kanceláří. Budete mít jistotu, že vaše práva nebyla opomenuta.