Instalatér je krotitel plynného a kapalného skupenství

Zkrotit tekutinu a plyn tak, aby vás poslouchal, a nebylo to spíše naopak, není jen tak. Potřebujete k tomu mnoho znalostí a dovedností a právě těmi oplývají instalatéři. Odlišnost od všech ostatních profesí spočívá právě v tomto momentu, protože ostatní řemesla nemají s vodou a plynem co do činění. Například takový truhlář pracuje pouze s tvarově stabilní pevnou hmotou a ta se mu nevzpouzí a setrvá na svém místě, stejně tak zedník nebo elektrikář.

instalatérské práce

Někteří kutilové to raději vzdávají

V České republice je výskyt kutilů značný, ale to nutně neznamená, že umí všechno. Někteří se specializují jen na určité profese a činnosti a na ty ostatní si sjednávají profesionály. Kutilové obvykle snadno zvládnou pracovat se stavebními materiály, s dřevěným řezivem a někdy s kovovými materiály, ale instalatérskou práci raději přenechají odborníkům. Jestliže totiž časem začne z vodovodních rozvodů unikat voda do zdi nebo na podlahu, je to malér, který může mít dalekosáhlé následky.

nářadí instalatéra

Mnohem horší je to s topenářskou činností nebo dokonce s plynovými spotřebiči. Závady tohoto typu již vyžadují odborný výcvik, znalosti, praktické dovednosti a mnohdy také patřičné vybavení, kupříkladu na svařování ocelových trubek potřebujete autogén (soupravu pro svařování plamenem z tlakových lahví) a pro práci s plynovými spotřebiči celou řadu dalších pomůcek.

Úniky vody a čištění kanalizace

Instalatéři v Praze používají v současné době speciální technologie, s nimiž snáze vyhledávají unikající vodu. Je to například formovací plyn a akustické tyče Hykron. K čištění odpadů a kanalizací využívají rovněž zařízení, která amatérští kutilové nemívají běžně ve své kutilské dílně, a to je také důvod volat instalatérský havarijní servis, nežli havárii řešit „na koleně“ dostupnými metodami a prostředky, což pak také přináší pochybné výsledky.